,

, , ,

De Zandbakclub

,

Wonderlijk Oostduinkerke

 

 

Het Hazenstaartje

Een lieflijke naam voor een sympatiek plantje, Lagurus ovatus. Afkomstig uit Noord Africa en Zuid Europa, heeft het zich op enkele plaatsen in ons land ingeburgerd. Het is nog zeer zeldzaam, KFK klasse 2 (Kilometerhokfrequentieklasse 2, voor de kenners).

Bij het Rodenbachplein groeien er duizenden. Eind juni, begin juli zijn ze het mooist.

 

Drie hazenstaartjes