,

, , , ,

Oostduinkerke

Villa Jean Paul

De eerste eigenaars in de verkaveling rond het Rodenbachplein bouwden villas die architecturaal zeer geslaagde voorbeelden zijn van de verschillende stijlen die in de dertiger jaren in de mode waren. Zie Ter Yde in de moderne stijl, of Duinroosje en Laagland in de cottage stijl.

Maar er is een villa waarvan ik me jarenlang heb afgevraagd: hoe is het mogelijk? Tot de nestor van het plein vertelde hoe ze ontstond.

De toenmalige eigenaar was een ingenieur die in Congo actief was. Hij gaf opdracht om een villa in koloniale stijl te ontwerpen, te bouwen in de buurt van Brussel. Het ontwerp beviel hem zeer, maar hij besloot de villa te bouwen op een perceel aan het Rodenbachplein dat hij had aangekocht. Jammer genoeg was de gevellengte van het ontwerp groter dan mogelijk op dat perceel. Men besloot toen het ontwerp 90° te draaien, met de facade georienteerd naar het zuiden zoals het past bij een koloniale villa. Jammer genoeg waren de zijkant en achterkant van het ontwerp niet bedoeld als facade. Deze is wel zeer geslaagd, met areas schaduw tegen de tropische zon. Maar, omdat op het aangrenzende perceel ook een villa gebouwd werd, is het zicht op de facade grotendeels afgeschermd.

 

.
.

.

.

.

.

.