,

, , ,

De Zandbakclub

,

Wonderlijk Oostduinkerke

 

 

De blauwe zeedistel

Wellicht de mooiste plant in de duinen aan onze kust is de blauwe zeedistel (Eryngium maritimum). Hij is ook een van de meest zeldzame, volgens de rode lijst van planten in Vlaanderen. Toch is er in Oostduinkerke een plek waar er meer dan honderd bijeen staan. Waar juist verklappen we niet.

In de buurt van het Rodenbachplein stonden er sinds jaar en dag drie. Eén sneuvelde bij het bouwen van het appartementsgebouw Splendid I. Een andere stond daar aan de overkant van de straat en ging ten onder bij de bouw van een ander appartementsgebouw. De laatste blauwe zeedistel leeft nog altijd en staat op het centraal plantsoen van het Rodenbachplein. Af en toe wordt hij er opgemerkt door wandelaars en vermoedelijk gepluimd. Verleden jaar leek hij verdwenen, maar onlangs werd duidelijk dat hij het weer overleefd had.

De blauwe zeedistel is opgenomen in de categorie A van de lijst van de wettelijk beschermde planten bij het Koninklijk Besluit van 16 februari 1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende planten. Dit houdt in een verbod van plukken, verplanten, beschadigen of vernielen van deze planten.

Zo is de blauwe zeedistel de engelbewaarder van ons dierbaar Rodenbachplein. Lang moge hij leven!

Klik hier voor een grotere afbeelding

.