,

, , , ,

Oostduinkerke

,

Onze Kokkemorre

Wat een kokkemorre, zou mijn schoonmoeder gezegd hebben. Zij was van bachten de kuppe en bedoelde daarmee een nachtmerrie.

Op het Rodenbachplein in Oostduinkerke staat een merkwaardig gebouw, het eerste trouwens dat daar in de duinen gebouwd werd. Het was toen 1932. Ontwerper was kunstschilder R. Buyle, in zijn tijd een succesrijk artist. Hij was zo tevreden van zijn creatie dat hij verhuisde en domicilie koos in zijn villa, die hij "Ter Yde" doopte. De rust van de duinen, het ruisen van de zee bij hoogtij, het melancholische geloei van de misthoorn op de pier van Nieuwpoort en het confort van zijn nieuwe woning inspireerden hem. Hij had ook oog voor zakelijke aspecten want binnen het jaar kocht hij van de n.v.Duinpark Bad, de maatschappij die dit duingebied had verkaveld, nog zeven andere percelen, aan 35 fr. de vierkante meter.

Ter Yde staat er nog. Het overleefde de oorlog. Een verloren obus had wel een gat in een muur geslagen, maar dat werd door de nieuwe eigenaars mooi hersteld.

Toen Mevr. S. Willems in opdracht van het gemeentebestuur van Koksijde een inventaris maakte van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, had dit gebouw haar aandacht getrokken, en zij heeft het opgenomen in het boek Koksijdse Bouwkundig Erfgoed. Op haar voorstel werd het geevalueerd met vier sterren, de hoogste waardecategorie van de gebouwen in Oostdunkerke. Nadien heeft de gemeenteraad de kwotering gewijzigd, zodat nu in Oostduinkerke-bad nog slechts 5 gebouwen 4 sterren hebben, te vergelijken met Koksijde-bad met 82 gebouwen en St Idesbald met 28. De basis van deze beslissing is ons niet bekend.

Bouwgrond is tegenwoordig meer waard dan 35 fr. per m2, en bouwpromotoren hebben bijna twee millioen euro geboden om Ter Yde te mogen afbreken om er een woonkaserne met 15 appartementen op te bouwen. Aan de balkons van de tweede verdieping van zo een gebouw worden dan enkele rijen rode dakpannen gehangen, als een minirok voor een te dikke dame, en dan noemen ze het een villa-appartement.

Maandenlang kwelde ons de vraag: gaat het schepencollege de afbraak van Ter Yde beletten? In 2006 verwierp het schepencollege een eerste slopingaanvraag. In october 2007 besliste het schepen college opnieuw dat het bouwen van een meergezinswoning op deze plek niet toelaatbaar is, gezien "dat dit een eerste stap is in de richting van de teloorgang van dit plein wordt"

Heel het Rodenbachplein is nu opgelucht. De druk van het winstbejag heeft het niet gehaald.

Het was maar een kokkemorre (cauchemar).