,

, , , ,

Oostduinkerke

,

De vrijmetselaarsvoeg

Aan het Rodenbachplein te Oostduinkerke staat Ter Yde, een gebouw dat in meer dan een opzicht merkwaardig is. Maar je moet er dichtbij komen om te zien dat de bakstenen van de gevels op een speciale manier gevoegd zijn. Op de foto is duidelijk te zien hoe de voeg diep is aan de bovenkant en schuin afloopt naar de rand van de onderliggende baksteen.

Er word gezegd dat dit een "vrijmetselaarsvoeg" is, een van de specifieke bouwsymbolieken waarmede vrijmetselaars iets mededeelden over hun persoonlijke opvattingen.

Is deze voeg in Ter Yde een belijdenis, een signaal, of een stijlkenmerk? Veel huizen die rond 1930 gebouwd werden in de modernistische stijl, tonen deze voegen. Zij accentueren de horizontale lijn van de gevels, die meestal in gele baksteen werden opgetrokken. Toch zijn er aanwijzingen dat het in Ter Yde als een signaal bedoeld is. Met zekerheid zullen wij het nooit weten.

 Tijdens de oorlog sneuvelde een muur van Ter Yde, maar die werd snel en vakkundig hersteld, zodat je nu niet meer kunt zien waar de herstelling gebeurde, tenzij je let op de voegen.

 

.
.

.

.

.

.

.